Om BasiliSken

Henrik Wig (foto Mattias Nilsson)

Min erfarenhet som läsledare och utbildare

Jag har haft shared reading med många olika målgrupper: med allmänheten (digitalt och på-plats), med deltagare från öppenpsykiatrin, människor med annat modersmål än svenska, inom kriminalvården, på boenden för människor med kognitiv funktionsvariation, med barn och unga och med personalgrupper.

Sedan 2021, då jag utbildades till utbildare av The Reader, har jag genomfört läsledarutbildningar och endagskursen Shared reading för barn och unga i Skaraborg, på Litteraturhuset i Göteborg, för Göteborg Stad, i Örebro, Uppsala och för Region Västmanlands räkning.

Litteraturens kraft – en bok om shared reading

Litteraturens kraft, utgiven 2022, är den första boken om shared reading på svenska. Förutom att introducera metoden och dess grundläggande tankar, handlar den om mina erfarenheter av att leda shared reading med olika målgrupper. Genom många exempel visar jag både hur det är att vara deltagare och hur det är att leda. Läsledare som jag har utbildat kommer också till tals och berättar i ett samtal bland annat hur det är att ha sin första shared reading. I ett avslutande kapitel resonerar jag om hur shared reading kan hjälpa folkbiblioteken att fullgöra sitt läsfrämjande uppdrag.

Litteraturens kraft bokomslag

”Wig berättar enkelt och pedagogiskt och boken både inspirerar och slår ett slag för litteraturens kraft. Och visst finns det även en metodgenomgång. Bokens första kapitel förklarar tydligt hur läsledarens roll och gruppdynamiken är tänkt att fungera, samt hur valet av text går till. Läsvärt både för de som vill lära sig mer om shared reading, och för de som redan har erfarenhet av att leda en grupp.”

Bibliotekstjänst (BTJ)

”Wigs Litteraturens kraft är välkomponerad och en njutning att läsa. Det är fint och roligt med alla diktcitat och skönlitterära referenser. Bara att läsa boken fungerar läs- och litteraturfrämjande för mig. Den fyller ett tomrum då många är intresserade av att få mer kunskap om shared reading och ett plus är att den utgår från ett svenskt sammanhang. Precis som Litteraturens kraft av många är efterlängtad, är nog själva metoden shared reading när det gäller litteratur och samtal – när det gäller oss människor och de liv vi lever.”

Från recension i tidskriften BIS, Bibliotek i samhället

Köp Litteraturens kraft från BTJ.

Vilket bra sätt att läsa! Shared reading med barn och unga

Omslag till "Vilket bra sätt att läsa!"

I min andra bok om shared reading (2024) utforskar jag möjligheterna och utmaningarna med att ha shared reading med barn och unga. Boken sammanfattar olika erfarenheter, både mina egna och andras. Läsaren får följa med på shared reading med olika grupper, från lågstadieelever till en grupp unga vuxna där deltagarna använder sina livserfarenheter för att förstå och ge liv åt litteraturen.

”Likt Wigs föregående bok är det en tillgänglig och övertygande text både kring deltagande och ledarskap, förankrad i konkreta erfarenheter. ”

Ur Martin Dahléns recension i BTJ-häftet

Köp Vilket bra sätt att läsa! från BTJ.

Fler texter av mig om shared reading

Why Socrates would have loved Shared Reading

En artikel om läsledaren roll publicerad i The Reader Magazine 2022. Ladda ner på engelska och på svenska.

Svensk skola borde pröva delad läsning

Debattartikel om behovet av shared reading i skolan. Publicerad i Skolvärlden i november 2022. Ladda ner eller läs på Skolvärldens hemsida.

Referenser

Referenser från The Reader och andra uppdragsgivare kan lämnas.

Se en film om shared reading

Henrik leder en shared reading (från Skövde kommun).

Pressbilder

Porträtt 1

Porträtt 2

Porträtt 3 (foto Mattias Nilsson)

Bokomslag Litteraturens kraft

Basilisken logotyp

Vad är en basilisk?

En basilisk är ett mytologiskt djur som egentligen inte är särskilt trevligt. Dess blick förstenar och allt den rör vid blir till aska. Andedräkten är giftig. Basilisken kommer till på ett lite speciellt sätt: Om en höna sväljer ett drakägg och sedan värper ett tuppägg finns det risk för att det kläcks just en basilisk.

Framifrån ser basilisken ut som en tupp med en krona på huvudet, bakkroppen är en orm eller en drake med spetsiga vingar. Det som är bra med basilisken är att den för ett så förskräckligt oväsen att man hör den på långt håll och i bästa fall hinner fly undan.

Jag fick en gång i uppgift att, på ett lajv för barn, vara basilisk. Jag satte på mig lite vad som helst: kastrull på huvudet, ett ishockey-visir, simfötter, en gammal rock, indianfjädrar från min barndom. Med hjälp av bjällror, kazoo, visselpipa och trumma försökte jag åstadkomma hemska basilisk-ljud. Fast det blev inte så otäckt; barnen (och de vuxna) kunde inte hålla sig för skratt när de såg basilisken ragla fram. Ändå tyckte deltagarna att jag var perfekt. Som om jag, som alternativ basilisk, hittat ”mitt rätta jag”. När mitt företag skulle döpas föreslog ett av mina barn Basilisken. Så fick det bli!