Utbildningar och tjänster

Läs mer om de utbildningar och tjänster som BasiliSken erbjuder:

Läsledarutbildningen Read to Lead

För att bli certifierad läsledare i shared reading går man en tredagarskurs. De fem grundpelarna och en analys av hur dessa kommer till uttryck i shared reading, utgör den viktigaste teoretiska grunden. Till största delen består emellertid kursen av praktiska övningar. Deltagarna får vara med om shared reading, öva på att förbereda shared reading och genomför också i smågrupper två egna läsningar, dels med en dikt, dels med en prosatext.

Alla deltagare får personlig respons, och när kursens avslutas, ett diplom från The Reader.

”Utbildningen var så peppande! Väldigt utvecklande både yrkesmässigt och personligen. Jag känner mig trygg i att vara den som leder en shared reading-grupp. Jag har fått verktygen.”

Bibliotekarie som gick utbildningen 2022

Pris: 7 000 kr/deltagare

Shared reading för barn och unga, fortbildningskurs för läsledare

Shared reading för barn och unga är den svenska versionen av The Reader´s endagskurs A Little Aloud, for Children.

Vi har shared reading med olika ålderskategorier i åtanke, från 4-5-åringar till barn i mellanåldern och pratar om hur metoden används när man läser med den aktuella målgruppen. Deltagarna får tillfälle att förbereda och i mindre grupper genomföra en shared reading riktad mot barn. Kursen lägger vikt vid olika utmaningar som läsledaren kan stå inför.

Läs vad en deltagare från Litteraturhuset Trampolin tyckte om dagen!

Efter avslutad kurs får deltagarna ett diplom från The Reader.

”Det var en så rolig, lekfull och givande dag! Jag blev väldigt sugen på att testa shared reading både med små barn och barn i mellanåldern. För mig funkade dagen också som en uppfräschning av det jag lärde mig på läsledarutbildningen.”

Bibliotekarie som var med på kursen 2022

Pris: 3000 kr/deltagare

Vilket bra sätt att läsa! Shared reading med barn och unga

Med utgångspunkt i egna och andras erfarenheter berättar jag om hur det är att läsa med barn och unga, från sjuåringar till unga vuxna. Vad tycker deltagarna om att läsa på ett personligt sätt och att prata om texten med andra?Jag berör också i vilken mån shared reading kan fungera läsmotiverande och socialt stärkande för barn och unga, samt vad som är speciellt med att ha shared reading med barn.

Shared reading på arbetsplatsen

Människor läser texter och dricker kaffe.
Foto: Mattias Nilsson

Shared reading på arbetsplatsen innebär att jag kommer till en arbetsplats och läser med personalen.

Många som varit med om shared reading på sin arbetsplats vittnar om vilken positiv påverkan det haft på gruppen.

Varje träff varar en och en halv timme. Antal träffar enligt överenskommelse. Inga förberedelser krävs.

”Jag tror att Shared Reading skulle passa på alla arbetsplatser! Man börjar prata om viktiga saker, man är friare och går lite längre. Man lär känna varandra på ett sätt som man aldrig skulle gjort under fikarasten då det är samma tugg hela tiden. Det stärker relationerna.”

Deltagare i shared reading på sin arbetsplats

Pris: 2 500 kr/träff

Föredrag om shared reading och litteraturens kraft

Litteraturens kraft

Föredraget presenterar min bok ”Litteraturens kraft. Erfarenheter av shared reading”. Jag berättar om hur jag kom i kontakt med shared reading och hur det är att läsa med olika målgrupper: inom psykiatrin, med deltagare med annat modersmäl än svenska, på boenden, med personalgrupper, barn och unga, inom kriminalvården och med allmänheten. Särskilt vikt läggs vid hur deltagare växer av att vara med i en shared reading-grupp.

Litteraturens läkande kraft

Tanken att litteratur kan vara hälsobringande är inte ovanlig idag; litteratur på recept är ett uttryck för idén. Men den går långt tillbaka, åtminstone till antiken, till Aristoteles och den romerske läkaren Soranos. Den senare föreskrev komedier respektive tragedier till sina psykiskt sjuka patienter. I föredraget berättar jag om hur man i olika tider använt sig av litteratur i terapeutiskt syfte och hur forskning om shared reading visar att människor med kronisk smärta, demens och depression kan bli hjälpta av att läsa tillsammans.

Shared reading: en introduktion

Jag berättar om metodens historia och vad shared reading innebär: hur det går till, läsledarens roll, hur man väljer litteratur, vilken roll högläsningen spelar och vad syftet är. Med hjälp av exempel från mina grupper visar jag vad deltagare tycker om att vara med i en grupp. Föredraget kan, om så önskar, följas av en shared reading som jag leder.

Önskar du en föreläsning eller någon annan form av utbildning, kontakta mig så hittar vi ett upplägg som passar er!

”Utbildningen gav mig inspiration, motivation och hopp. Hopp att bidra så att andra kan må bättre.”

Kursdeltagare

Godnattsagor inifrån

Godnattsagor inifrån är ett samarbetsprojekt mellan kriminalvård och bibliotek som innebär att föräldrar som sitter i fängelse läser in böcker på CD till sina barn. Syftet med projektet är bland annat att öka de intagnas möjligheter att på ett positivt sätt medverka och ta del av sina barns känslomässiga, sociala och intellektuella utveckling och att framhålla berättelsers och sagors betydelse för barns mognad och inlärning.

Min roll är att vid ett av sex tillfällen inspirera deltagarna; visa dem hur en berättelse kan gestaltas och läsas med inlevelse. Under mitt besök  läser jag barnböcker och berättar sagor. Jag berättar också personligt om hur mycket högläsning betytt för mig och mina barn.

Jag har genomfört många Godnattsagor inifrån på anstalterna i Kumla, Tidaholm, Nyköping och Mariestad. I en krönika i Kriminal- och rättsmagasinet Para§raf skrev en deltagare följande om mitt besök på Tidaholmsanstalten:

”Jag och mina medfångar fick möjlighet att träffa litteraturpedagogen och sagoberättaren Henrik Wig. Stämningen innan Henrik skulle komma var en aning besvärad. Här ska en vuxen man komma och läsa sagor för fångar på en säkerhetsanstalt, det kändes minst sagt underligt, för att inte säga löjligt. Men till allas förvåning var det ett givande möte mellan sagoberättare och interner. Genom inlevelse och teknik fick han fem intagna engagerade och nyfikna på att höra en saga. Dessutom gav han värdefulla tips om hur vi på bästa sätt kunde läsa in våra barnböcker.”

Pris: 8 500 kr

Sagogruppen Trollsländan

Henrik och Annika i Sagogruppen Trollsländan sitter utomhus vid en öppen eld.

Jag och min fru Annika har tillsammans sagogruppen Trollsländan. Trollsländan berättar svenska folksagor och myter från hela världen på förskolor, bibliotek och på festivaler.

Bilden är från Dragon Fly, en musikfestival på Ekehagens forntidsby utanför Falköping. Under festivalen satt vi runt en lägereld och berättade sagor för en åldersblandad publik. Under ett besök brukar vi berätta tre sagor, vilket tar ungefär trettio minuter.

Pris: 4 000 kr