Vad är shared reading?

Foto: Mattias Nilsson

Kortfattat innebär shared reading att en liten grupp människor träffas, läser högt och samtalar om det man läst. Träffarna leds av en utbildad läsledare som väljer texter, både prosa och lyrik. Samtalen utgår från texten, men deltagarna är fria att reagera och associera som de vill. Ett personligt sätt att möta litteraturen uppmuntras i shared reading. Tillsammans utforskar gruppen texten i ett gemensamt meningsskapande.

”Jag har börjat läsa och lyssna på riktigt. Det har varit en varm, öppen och tillåtande atmosfär.”

Deltagare

Kravlösheten är ett viktigt fundament i metoden. Deltagarna kan välja själva om de vill läsa högt eller dela med sig av sina tankar, eller om de helt enkelt bara vill lyssna. Shared reading är en metod som skräddarsytts för att nå alla, oavsett bakgrund och läsvana. Den är enkel och gör litteraturen tillgänglig för alla.

Se en film om shared reading

Henrik leder en shared reading (från Skövde kommun).

Shared reading har utvecklats av läsorganisationen The Reader i Liverpool.