Författare: staffan

  • BTJ intervjuar mig om min nya bok

    ”Shared reading är ett sätt att läsa tillsammans. Man läser högt för varandra och sedan pratar man om vad man läst. Nu kommer den första boken på svenska om shared reading med barn: Vilket bra sätt att läsa! av Henrik Wig som ges ut 17 april.” Läs hela intervjun.

  • Utbildade bibliotekarer i Ängelholm

    I början av februari utbildade jag åtta biblioteksanställda på det fina biblioteket i Ängelholm till läsledare. Röster från utvärderingen: ”Utbildningen gav ett perspektiv, ett förhållningssätt att arbeta tillsammans med texter som bygger på så stor respekt och ömhet inför deltagarna och processen vi delar. Det var terapeutiskt både på ett privat plan och för arbetsgruppen,…

  • På Bokmässan i Göteborg

    På bokmässans första dag deltog jag i ett panelsamtal om shared reading på biblioteksscenen. Intresset var stort! Efter samtalet fick jag träffa flera engagerade läsledare från olika delar av landet.