Utbildning av läsledare i Västerås

Den 12-14 april utbildade jag åtta läsledare för Region Västmanlands räkning i Västerås. Två röster efter kursen:

”Utbildningen har betytt mycket för mig som läsare och tänkare. Det har också gett mig självförtroende att hålla i grupper. Det har varit en varm och trygg plats att öva på. Fantastiskt engagerande och inspirerande!”

”Utbildningen hjälpte mig att få syn på vad jag tycker är viktigast i mitt arbete och vad fokus i biblioteksverksamheten bör ligga på, det vill säga litteratur och mötet mellan människor.”


Publicerat

i

av

Etiketter: